logo deutsch | english

Bernadette Schlembach: Geige, Gesang

Erich Dirnwöber: Perkussion

Jörg Gaisbauer: Akkordeon, Lapsteel, Geige, Gesang

Klaus Dolezal: Bass

Martin Köb: Schlagzeug

Home Band MEDIA Termine Kontakt Input